Kansallista kulttuuria

Taiteella ja kulttuurilla on aina ollut suuri merkitys kansallisvaltioiden olemassaololle ja koossapysymiselle. Valtion näkökulmasta tarkasteltuna taiteella ja kulttuurilla voi nähdä olevan erilaisia, joskus jopa toisilleen vastakkaista tehtäviä.

Toisaalta yhteiskunta tarvitsee elinvoimaista, autonomista ja vapaata taidekenttää synnyttääkseen tuoreita näkökulmia ja innovaatioita yhteiskuntakehityksen polttoaineeksi. Mutta samalla taiteella ja kulttuurilla pyritään pitämään yllä ja pönkittämään kansankunnan yhtenäiskulttuuria ja kansallista identiteettiä.

Virallinen kulttuuripoliittinen totuus puhuu ensimmäisen roolin puolesta, mutta jälkimmäisenkin perään haikaillaan yleisessä keskustelussa tämän tästä.

Kuinka nämä kaksi tehtävää tulisi huomioida kulttuuripolitiikassa? Tulisiko yhteiskunnan suosia esitetyistä näkökulmista toista, vai tulisiko painotusten olla riippuvaisia vallitsevasta yhteiskunnan tilasta: kriisin uhatessa vapaa taide valjastetaan kansallisen yhtenäisyyden palvelukseen, mutta rauhan aikana autonominen taidekenttä saa innovoida ilman kansallisuuden rajoitteita.

Taiteen ja kulttuurin merkityksen ja sille asetetun roolin tarkastelu onkin tärkeää erityisesti nyt, kun maassamme juhlitaan satavuotiasta Suomea. Tällaisina aikoina kulttuuri ja taide saattaa nimittäin typistyä kaanoneiden ja kansallissymboleiden esittelyksi. Kulttuurilla nähdään helposti arvoa vain valtioiden välisen kilpailun välineenä, ja moniarvoisen kulttuurikentän ihanteet saavat väistyä.

Itsenäisen Suomen tulisi kuitenkin tuntea ylpeyttä ennemminkin kulttuurisesti hyvinvoivan yhteiskunnan tunnuspiirteistä. Runsas taideharrastaminen, vapaa ja moniarvoinen taidekenttä, ymmärrys omasta perinteestä ja suuri kulttuurinen sivistys tarjoavat tukevamman perustan terveelle kansalliselle itsetunnolle.

Taiteen kansallisista ikoneista saamme luonnollisesti olla ylpeitä. Ne ovat tärkeitä samaistumisen kohteita ja kollektiivisen tajunnan kiinnekohtia. Niiden rinnalla olisi kuitenkin hyvä muistaa se laaja sivistyksellinen perusta, jolle koko suomalainen kulttuuri rakentuu.

Itsenäisyyspäivän juhlintaan liittyvissä juhlapuheissa isänmaamme kulttuuriin tullaan varmasti viittaamaan lukemattomia kertoja. On mielenkiintoista kuulla, mainitaanko niissä Sibeliuksen ja Kiven rinnalla myös vaikkapa yhdenvertainen taidekasvatus, aineeton kulttuuriperintö tai lukuharrastuksen yleisyys.

 

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 29.11.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Taiteen vapaudesta

Vapaus on käsitteenä harvinaislaatuisen monisyinen ja helposti valjastettavissa palvelemaan asiaa kuin asiaa.

Vapauden käsitteeseen liittyy kuitenkin aina jonkinlainen paradoksaalinen vastapooli. Vapautta ei saa rajoittaa, kunhan sen rajoittamatta jättäminen ei rajoita kenenkään toisen vapautta. Minun vapauteni voi olla jonkun toisen vapaudesta pois.

Toinen moniselitteinen ja -tulkintainen termi on taide. Mitä on taide, kenen tekemää, kenen määrittämää ja minkä arvoista se on? Kenen kuuluisi siitä maksaa, ja kuka saa kutsua itseään taiteilijaksi?

Jos nämä kaksi termiä ovat jo yksinäänkin vaikeaselkoisia, niiden muodostama sanaliitto ymmärrettävästi aiheuttaa usein harmaita hiuksia.

Taiteen vapaus on ymmärretty länsimaisessa yhteiskunnassa muun muassa vapautena valita taiteen muoto, tekijän mahdollisuutena toteuttaa vapaasti itseään ja yhteiskunnan velvollisuutena mahdollistaa taiteen autonominen asema.

Taiteen vapaus onkin yksi sivistysvaltion perusperiaatteista, jota tulisi myös nykymallisena kaikin mahdollisin keinoin vaalia ja puolustaa. Taiteen vapaus tuo sivistystä, sivistys hyvinvointia, ja hyvinvointi taas mahdollistaa demokraattisen moniarvoisen oikeusvaltion.

Tähän asti kaikki hyvin.

Taiteen vapaudesta keskusteltaessa taiteen määritelmä kuitenkin lähes aina sisältää ajatuksen vain ns. institutionaalisesta taiteesta. Taidetta tekevät tutkintokriteerit täyttävät taiteilijat, taidetta kuluttavat valveutuneet katsojat tai kuuntelijat ja taidetta ohjaavat ylhäältä päin erilaiset taideorganisaatiot.

Taiteen vapaudesta voisi puhua toisinkin. Eikö kyse ole taiteen vapauden rajoittamisesta silloinkin, kun lapsi haluaisi aloittaa musiikkiharrastuksen, mutta perheen taloudellinen tilanne, asuinpaikkakunta tai pääsykokeiden tasovaatimukset estävät sen? Entä kun eläkeläinen tahtoisi laulaa sukujuhlissa, mutta murskaavat arviot kuusikymmentäluvun kansakoulun laulukokeissa tekevät sen hänelle edelleen mahdottomaksi?

Usein suomalaisessa taidekeskustelussa kiistellään taiteen vapauden tärkeydestä ja merkityksestä ymmärtämättä sitä, että itse kiistan aiheuttavat keskustelijoiden eri sisällöt termille taide. Niin kuin taiteella, myös taiteen vapaudella on monta ulottuvuutta. Toinen ymmärtää taiteen vain ammattitaiteena, toinen pitää myös opiskelijan, lapsen tai harrastajan tekemistä tai sen tulosta taiteena. Näiden tulkintojen eron ymmärtäminen olisi hedelmällisen keskustelun aikaansaamisessa ratkaisevan tärkeää.

 

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 27.9.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Puoli vuosisataa kaustislaista kuhinaa

Piskuisella keskipohjalaispaikkakunnalla tapahtui puoli vuosisataa sitten jotain merkillistä. Maaltamuuton kolhiman seutukunnan ihmiset saivat erikoisen idean: järjestetään kansainvälinen kansanmusiikkifestivaali.

Kansanmusiikkia pidettiin Suomessa yleisesti kuolleena tai ainakin kuolevana musiikkigenrenä, ja maaseudun tulevaisuus nähtiin vähintään yhtä harmaana. Jostain löytyi kuitenkin uskoa toisenlaiseen tulevaisuuskuvaan.

Tavoitteet määriteltiin heti koviksi. Nimen piti olla englanniksi, ja ministeriöön ilmoitettiin, että aiotaan kasvaa mittavaksi ja merkittäväksi kansainväliseksi kansanmusiikkitapahtumaksi.

Jo ensimmäisinä vuosina huutoon vastattiin. Väkimäärä yllätti rohkeimmatkin odotukset, ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlista tuli nopeasti koko kansan tuntema instituutio. Vähintään kerran elämässä tuli jokaisen suomalaisen kokea Kaustisen maaginen tunnelma iltanuotioineen ja pihasoittoineen.

Viisikymmentä vuotta on valtavan pitkä ikä tapahtumalle. Missä piilee Kaustisen koukuttavan ilmapiirin salaisuus. Mikä on pitänyt juhlat hengissä läpi vuosikymmenien kulttuuristen muutosten?

Kaustisen peruskävijä ei saavu kuuntelemaan yksittäisiä esiintyjiä tai konsertteja. Paikalle on tultu nauttimaan tunnelmasta, jonka saavat aikaan tuhannet pelimannit ja tanssijat, sadat ammattilais- tai harrastajayhtyeet sekä suuri joukko musiikinystäviä. Tämä sekalainen seurakunta, samaan aikaan sekä konservatiivinen että avantgardistinen, väreilee ja törmäilee keskenään kuin atomit astiassa. Perinteet vilahtelevat silmissä kuin maisema junan ikkunassa, mutta häkellyttävästä ylitarjonnasta huolimatta tunnelma on yleensä seesteinen ja leppoisa.

Kuva: Lauri Oino, Kansanmusiikki-instituutin arkisto

Kulttuurien sulatusuuniin tuovat tehoa puskasoitot, jamisessiot, tanssityöpajat ja yhteislauluhetket, jotka tarjoavat monelle astetta henkilökohtaisemman kokemuksen. Usein kyse on oman taiteellisen minän kohtaamisesta sallivassa ympäristössä. Se voi olla suorastaan pökerryttävä tunne.

Viime aikoina on alettu yhä enemmän tiedostamaan taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille. Ei enää riitä, että tuetaan konsertteja ja teatteriesityksiä; tarvitaan myös toisenlaista osallistumista. Tarvitaan taidetta arkeen. Kulttuuria perheisiin, koteihin ja ystäväpiireihin. Taide on kieli, jonka avulla yksilöt ja yhteisöt käsittelevät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Se eheyttää ja rikastuttaa elämää.

Kaustisen festivaali on perustunut tällaiselle taidekäsitykselle koko olemassaolonsa ajan. Sen hengen toivoisi edelleen leviävän.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 5.7.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Härkää sarvista

 

Anneli Jäätteenmäki bloggasi viime viikolla pettyneensä naisten ja miesten välisen tasa-arvon nykytilaan. Kritiikkiä saivat niin maan hallituksen miesvoittoisuus kuin politiikan ja yhteiskunnan valtarakenteiden miesvaltaisuus ylipäänsäkin. Jäätteenmäen mielestä olemme ehtineet tuudittautua siihen, että tasa-arvoasiat ratkeavat omalla painollaan ja aika kyllä hoitaa. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Yhtenä räikeänä esimerkkinä voidaan pitää palkkatasa-arvon onnetonta tilaa. Kuinka on mahdollista, että edelleen vuonna 2017 järjestelmän valuvian vuoksi äitiys- ja perhevapaiden kustannukset koituvat pääosin naisen työnantajan kustannuksiksi ja työnantajat pitävät naisten palkkaamista usein taloudellisena riskinä? Miksi naisvaltaisten alojen palkkakehitys jää edelleen miesvaltaisista aloista jälkeen?

Nämä ongelmat on kyllä tiedostettu ja asioista keskusteltu jo useampi vuosikymmen. Jäätteenmäki esittää ratkaisuksi hyssyttelyn lopettamista ja kissan nostamista pöydälle. Tarvitaan esikuvia – tasa-arvotekoja.

Musiikkimaailmassa ja sen tuotantorakenteissa tasa-arvoasioiden kehitys on ollut myös hidasta. Edistystäkin tapahtuu, mutta aika ajoin vanhoille sukupuolirooleille perustuva maailmankuva puskee esille. Tasa-arvo ei löydä kaikupohjaa, kun moneen musiikin tyylisuuntaan kuuluu edelleen sitkeästi henkilöpalvonnan ja korostuneiden sukupuoliroolien piirteitä. Rokkikukkojen ja räppistarojen möläytyksille hymistellään usein hiljaisen ymmärtävästi.

Yhden valaisevan näkökulman aiheeseen antaa naisartistien ja ‑muusikoiden osuus suurten musiikkitapahtumien ohjelmistoissa. Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Suomessa prosenttiluvut vaihtelevat Weekend-festivaalin viidestä prosentista Flow-festivaalin 39 prosenttiin. Parannettavaa tälläkin saralla siis löytyy.

Ruotsissa on otettu musiikkitapahtumien artistikiinnitysten osalta käyttöön sukupuolikiintiöitä. Tällaista on kuitenkin Suomessa ainakin suurimpien musiikkitapahtumien osalta vastustettu.

Helpompi vaihtoehto olisikin, että ala nostaisi oma-aloitteisesti asian pöydälle. Yhden ”härkää sarvista” ‑tasa-arvoteon tarjoaa Tuusulassa ja Järvenpäässä järjestettävä Meidän Festivaali, jonka taiteellisena johtajana toimii Pekka Kuusisto. Tapahtuman artistien ja esitettävien teosten säveltäjien joukosta ei löydy tänä vuonna nimittäin miehiä ollenkaan. Festivaalin ohjelman tausta-ajatus ja arvopohja on komeaa luettavaa, vaikka itse sukupuoliasiaan nettisivuilla ei suoraan viitatakaan.

Musiikkimaailma kaipaa kipeästi tämäntyylistä ravistelua. Kiihkotonta, esimerkillistä ja tehokasta.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 24.5.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Mikä ihmeen Unescon sopimus

”Suojelukohteina” pidetään yleensä fyysisiä asioita: rakennuksia, taideteoksia, esineitä, maisemia. Suomessakin on jo kauan ollut Unescon nimeämiä maailmanperintökohteita: Suomenlinna, Merenkurkun geologiset muodostelmat jne.

Kuitenkin osa kulttuuriperinnöstä on aineetonta, jonka olemassaoloa pitää turvata aivan samalla tavalla: monenlaisia juhla- ja arkitapoja, rituaaleja, musiikkiperinteitä.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003, ja Suomi liittyi sopimukseen 2013. Asiaa on siitä asti valmisteltu, ja viime aikoina tahti on kiihtynyt, sillä ensimmäinen haku kansalliseen luetteloon päättyy huhtikuun lopussa. Museoviraston Elävän perinnön wikiluetteloon internetiin on kertynyt jo 80 yhteisöjen toimittamaa kuvausta mitä erilaisimmista perinteistä.

Aiheesta on kirjoitettu viime viikkoina vilkkaasti, ja kun aihe on hankala hahmottaa, lipsuu keskustelu helposti vikaan. Virolainen savusauna kun on jo Unescon listalle päässyt, ja suomalaiset sekoilevat papereidensa kanssa vielä pukuhuoneessa.

Kyse ei kuitenkaan ole valtioiden välisestä kisailusta, vaan jostain vakavammasta.

Minkä vuoksi tällainen sopimus on sitten laadittu?

Sopimuksella pyritään suojelemaan ja säilyttämään elinvoimaisena kulttuurin monimuotoisuutta ihmisten ja yhteisöjen arjessa ja juhlassa. Niin että mahdollisimman monella perinteellä olisi mahdollisimman hyvä olla; niitä arvostettaisiin ja niistä ammennettaisiin iloa ja voimaa yhteisön jokapäiväiseen elämään.

Ehkä helpoiten sopimuksen tarkoitusperät avautuvat tarkastelemalla sen tavoitetilan vastakohtaa: yhteiskuntaa, jossa kaikki ajattelisivat ja käyttäytyisivät samojen globaalien mallien mukaisesti. Ilman paikalliskulttuureita söisimme kaikki samaa ruokaa samoilta lautasilta samanlaiset vaatteet päällä.

Kulttuurin monimuotoisuuden arvostaminen ja ymmärtäminen ei synny uusissa sukupolvissa itsestään. Nuoret perustavat arvonsa aina uudenlaisille ideologioille ja sosiaalisille käytännöille.

Säilyykö tulevaisuudessa globaalien identiteettien rinnalla myös historiallisiin paikallisyhteisöihin perustuvia identiteettejä? Toivottavasti. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että paikallisperinteiden suojelemisen eteen tehdään töitä.

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelu ja siihen liittyvät toimenpiteet on helppo trivialisoida kisailuksi kansallisvaltioiden kesken. Sopimuksen ja sen parissa tehtävän työn taustalla on kuitenkin aito huoli yhteisöjen hyvinvoinnista ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Elävät perinteet ovat yhteisöjen ydinnestettä, joiden varaan hyvinvoiva yhteiskunta rakentuu.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 22.3.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

 

Hengen viljelyyn lisää tukiaisia

Kulttuurin ja taiteen arvostus nyky-yhteiskunnassa tuntuu olevan poissa muodista. Raha ratkaisee ja innovaatioilla menestyy – siis teknisillä sellaisilla. Suomalaiseen identiteettiin aiemmin tiukkaan sisällytetty sivistys ei olekaan enää kaiken päämääränä ja perustana. Kansakunnan omavaraisuus ei – myöskään hengen viljelyn osalta – tunnu herättävän intohimoja.

Oman kulttuurin ja kulttuurihistorian tuntemus on kuitenkin avain muiden ihmisten ja kulttuurien ymmärtämiselle ja arvostamiselle. Se on kivijalka jolle perustaa.

Siirsimme toissapäivänä lapualaisten rokkareiden ja kaustislaisten pelimannien uutteran talkoohengen avustamana Erkki Ala-Könnin laajan soitin- ja esinekokoelman Lapuan kaupungin tiloista Suomen Kansansoitinmuseon varastoon Kaustiselle. Kokoelman värikäs menneisyys on erinomainen esimerkki siitä, miten kulttuurihistoriallisesti merkittävienkään aineistojen tulevaisuus ei ole automaattisesti turvattu. Suomalaiset muistiorganisaatiot ovatkin nykypäivänä hankalassa tilanteessa. Valtionhallinnon rajujen leikkausten jälkiseuraukset eivät useinkaan toteudu halutunlaisina. Lapsia seilaa pesuveden seassa pihamaalle vähän siellä sun täällä. Resursseja ei ole välttämättä enää edes lakisääteisiin tehtäviin.

Yksi räikeimmistä esimerkeistä tuli esille, kun Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm kertoi vajaa vuosi sitten, että yliopistouudistuksista seuranneista leikkauksista johtuen kansalliskirjasto ei enää selviydy sen lakisääteisistä kulttuuriperinnön säilyttämistehtävistään ja osa kulttuuriperintöaineistoista on vaarassa tuhoutua lopullisesti. Jos maamme kansalliskirjastossa tapahtuu tällaista, voi vain kuvitella millaista meno on muualla.

Kyseessä ei ole pelkästään poliittinen ongelma, vaan enemmänkin sivistyksellinen. Meidän, kansalaisten tulisi arvostaa kulttuuriamme enemmän. Laulaa, soittaa, tanssia, maalata – käydä teatterissa, tutustua paikalliseen käsityöperinteeseen. Ammentaa voimaa ja iloa omasta ja tutustua vieraisiin. Tarvitsemme myös edistyksellisempää mesenaatti-järjestelmää. Ennen vanhaan yhteiskunnan nokkamiehet leveilivät panostuksellaan suomalaiseen kulttuuriin ja osallistuivat mielellään esimerkiksi maakuntien kulttuurirahastojen perustamiseen. Nykyään kulttuurimesenaatteja tuntuu olevan enää harvassa.

Poliittiset painotukset eivät tule muuttumaan, jos ihmiset eivät sitä päättäjiltä vaadi. Jos satavuotiaalta Suomelta saisin jotain toivoa, toivoisin että muistaisimme kulttuurin, sivistyksen ja taiteen arvon ja mahdollisuudet paremmin jokapäiväisissä päätöksissämme.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

julkaistu 18.1.2017 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Tasa-arvoa taidekasvatukseen

Suomessa perusopetuksen järjestämisessä on periaatteellisella tasolla sitouduttu vahvasti tasa-arvon toteutumiseen niin ns. yleisten aineiden kuin taideaineidenkin osalta. Kaikilla tulisi olla lähtökohtaisesti yhdenvertaiset edellytykset esimerkiksi musiikin opiskeluun. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen: tutkimusten mukaan musiikkia on harrastettu ja harrastetaan edelleen erityisesti hyväosaisissa perheissä. Myös musiikkikasvatukseen liittyvät rakenteet pitävät sisällään erilaisia eriarvoisuutta ylläpitäviä ja lisääviä mekanismeja.

Syyt musiikkiharrastuksen kohdistumiseen erityisesti hyväosaisille liittyvät vahvasti kulttuurimme syvärakenteisiin. Ehkäpä juuri tämän vuoksi yhdenvertaisen musiikkikasvatuksen toteuttamista on pidetty haastavana, eikä tilanteeseen ole oikein osattu reagoida.

Musiikkikasvatus onkin maassamme järjestetty niin, että se pikemminkin lisää eriarvoisuutta kuin pyrkisi sitä vähentämään. Hyväosaisten lapset harrastavat musiikkia ja siten pääsevät helpommin soveltuvuustestien kautta musiikkiluokille. Musiikkiluokan kautta saadaan taas valmiuksia musiikkioppilaitosten pääsykokeisiin, ja kierre on valmis.

Musiikin harrastamista ja opiskelua on pyritty siis määrätietoisesti eriyttämään. Perusteluna pidetään yleisesti ajatusta, että näin taataan suomalaiselle musiikkielämälle tarpeeksi hyvätasoisia osaajia. Mutta syntyykö huippuosaajia tosiaan helpommin nykyisen erottelevan järjestelmän avulla kuin tasa-arvoisen musiikkikasvatuksen avulla. Millainen olisi tilanne huippujen osalta, jos kaikille halukkaille olisi lapsuudessa auennut polku musiikin pariin?

Eriarvoisuus näkyy käytännön tasolla erityisesti maamme musiikkioppilaitos- ja musiikkiluokkajärjestelmissä. Vastaus ongelmaan ei kuitenkaan ole nykyisen järjestelmän summittainen purkaminen, vaan sen ulottaminen suuremmalle joukolle. Pääsykoevaatimuksia ja soveltuvuustestejä tulisi vähentää ja lopulta niistä tulisi irtaantua kokonaan perusopetuksen puolella.

Lisäksi taideaineiden osuutta perusopetuksessa tulisi merkittävästi lisätä. Musiikin, kuvaamataidon ja draaman opiskelu kasvattavat niin yksilön sivistyksen tasoa, kykyä käyttää luovuuttaan, vuorovaikutustaitoja kuin elämänhallintataitoja. Tällaiset kyvyt nousevat tulevaisuudessa arvoon arvaamattomaan, kun uudet sukupolvet kohtaavat koko ajan enemmän robotisaation ja virtuaalimaailmojen tuomia houkutuksia vetäytyä syrjään yhteiskunnallisesta toiminnasta.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

Julkaistu 23.11.2016 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Pelimannin puheenvuoro

Musiikin merkitys ja soittamisen ja kuuntelemisen tavat ovat muuttuneet perustavanlaatuisesti viimeisen parinsadan vuoden aikana. Muutoksen vauhti on kuitenkin ollut niin hidasta, että ilmiötä on ollut hankala ymmärtää tai edes havaita. Entisajan musiikillisen maailmankuvan käsittäminen on haasteellista jopa alan tutkijoille. Ja kun vanhan ymmärtäminen on hankalaa, nykytilasta tulee helposti itsestäänselvyys.

Opetus – ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kulttuuripolitiikan strategiaa vuoteen 2025 asti. Hienoa on, että avoimelle lausuntokierrokselle laitetusta luonnoksesta välittyy aito pyrkimys nostaa kulttuurin ja taiteen arvostusta ja asemaa maassamme. Keskustelukin on jo aiheesta virinnyt, aiheina ainakin kestoteemat: taiteen vapaus ja sen suhde markkinavoimiin.

Ikään kuin taustaksi käytävälle suunnittelutyölle tahtoisin antaa puheenvuoron puoliksi kuvitteelliselle sata vuotta sitten tuvan nurkassa soittaneelle pelimannille. Ei niin että vanha asianlaita olisi automaattisesti parempi, vaan saadaksemme perspektiiviä nykytilan ymmärtämiseen. Pelimannin musiikilliseen maailmankuvaan tutustuminen voisi tarjota lisäpontta pohdiskelulle taiteen merkityksestä ja peruslähtökohdista.

Pelimanni soittaa polkan, jonka on kuullut isältään, joka on kuullut sen rengiltään, joka on kuullut sen naapuriltaan. Silti sitä on voitu kutsua näiden jokaisen omaksi polkaksi, tai toisaalta ei kenenkään omaksi polkaksi. Musiikin tai kappaleiden omistajuutta ei ollut ennen olemassa. Musiikki oli kuin vitsit tai kaskut, joita voi kertoa ilman tietoa omistajasta ja joita saa jopa vapaasti kopioida, omia ja varastaa. Nykypäivän taidevisionääri puhuu jakamistaloudesta, remixistä, samplesta ja cc-lisenssistä. Pelimanni ymmärtää kyllä.

Pelimannin polkkaa ei kukaan ole koskaan kirjoittanut paperille, saati äänittänyt äänitteelle. Joten kun pelimannin mieleen juolahtaa muunnella jotain osaa hieman paremmin sormiin sopivaksi, hän tekee sen ajattelematta asiaa sen enempää. Musiikki elää jatkuvassa muutoksessa, eikä sitä saa tai voi kahlita yhteen muottiin. Taidevisionääri korostaa luovaa taiteilijaa, harrastajaa ja oppijaa. Pelimanni nyökyttelee ymmärtäväisenä.

Pelimanni soittelee illan ratoksi syytinkimuorille, ihan vain siitä syystä että muori tästä tykkää. Tulee hyvä mieli. Häissä pelimanni soittaa häämusiikkia, kökissä tanssimusiikkia. Tämäkin siitä syystä, että tulee kuulijoille ja tanssijoille hyvä olo. Taidevisionääri puhuu kulttuurista ja hyvinvoinnista. Pelimanni vahvistaa asian.

Pelimanni on pienviljelijä joka kyntää ja kylvää. Välillä soittaa häitä, joista joskus on saatu mukavastikin tienestiä. Joskus myydään lehmä ja ostetaan metsäpalsta. Taidevisionääri puhuu silpputyöstä ja taiteilijan ansaitsemisvaikeuksista. Pelimannillekin tämä on tuttua.

Kuva: Kansanmusiikki-instituutin arkisto

Suosittelen lämpimästi antautumista masurkan ja polskan vietäväksi ja kiinnittämään katseen tuvan nurkassa viulu olallaan myhäilevään pelimanniin. Monet itsestäänselvyyksiltä kuulostavat taiteen perusnäkemykset ovat suhteellisen nuoria ilmiöitä ja monet moderneilta kuulostavat kulttuuripoliittiset linjaukset ovat olleet arkipäivää jo 1900-luvun alun pelimannille.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

Julkaistu 29.9.2016 sanomalehti Ilkan kultturisivun kolumnina

Arvoa arjen taiteelle

Juhannus on juhlittu ja mökkiviikonloppu suvun parissa takanapäin. Muistona enää savunhaju vaatteissa, sahanpuru kengissä ja hyttysenpistot päänahassa. Olin pakannut mökille myös kitarani, mutta kotelosta en sitä ottanut. Yllätin itseni ajattelemasta, ettei mökkireissullamme taiteella siis ollut sijaa: ei kulttuurielämyksiä – vain sitä normaalia ihmiseloa.

Mutta olikohan sittenkään näin, mitäs se taide taas olikaan?

Kyllähän mumma toisaalta kertoi illalla tarinoitaan, ja tenavat tekivät kärrynpyöriä ja temppuilivat pallon kanssa. Kun oikein listaamaan aletaan, niin itse asiassa juhannuksemmehan oli suoranainen taidefestivaali: muotoiltiin vastoja, sommiteltiin salaattiannoksia, suunniteltiin puutarhaa, kasattiin halkopino, kerrottiin vitsejä, luettiin kirjoja, harjoiteltiin perhonheittoa…

Yksi länsimaisen sivistyksen kipupisteitä on sen nurinkurinen suhde taiteeseen. Erityisen voimakkaana tämä on ollut havaittavissa Suomessa, kun pieni kansa on kulttuurin ja taiteen avulla pyrkinyt etsimään ja pönkittämään identiteettiään. Taide-elämää on leimannut vahvasti kilpailuhenkisyys ja liiallinen taiteellisen tason vaaliminen. Taide on irrotettu ihmisestä ja arjesta – siitä on tullut lisävaruste. Jos et ole alasi huippu, on turha yrittää. Arjen taiteella ei ole ollut arvoa.

Onneksi kuitenkin taidekentällä puhaltavat jo tuoreet tuulet. Yksi uusimmista suunnannäyttäjistä on Suomen Akatemian rahoittama ja Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke, joka on sisällöltään ja tavoitteiltaan suorastaan vallankumouksellinen.

ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hankkeen mukaan tulevaisuuden Suomi tarvitsee enemmän aktiivisia ja luovia yksilöitä, ja taiteiden roolia yhteiskunnassa tulisi tulkita uudelleen. ArtsEqual-hanke yrittää nostaa taiteen peruspalveluksi sen sijaan, että se olisi vain harvojen hupia.

Toivottavasti tulossa on yhteiskunnan syvätasoille asti ulottuva ajattelutavan muutos. Taide tarvitsee ammattilaisensa, mutta erityisesti myös paikkansa ihmisten arjessa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan tulisikin ohjata entistä enemmän kulttuuritukea vireän harrastustoiminnan mahdollistamiseksi. Harrastajakenttää, ammattilaiskenttää ja yleisöä pitäisi käsitellä saman pyramidin eri sivuina – toinen toistaan tukevina, edistävinä ja rikastuttavina. Taiteen ammattilaisilta tämä ei olisi pois – päinvastoin taiteen arvostuksen kohoaminen toisi lisää särvintä pöytään myös ammattitaiteilijoille.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

Julkaistu 29.6.2016 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

Suomalaisen musiikin virtuaalivisio

 

Olemme juuri ehtineet totuttautua tabletteihin ja kosketusnäyttöihin, kun jo uutta tekniikkaa vyöryy kovaa vauhtia markkinoille. Virtuaalilasit lupaavat moninkertaistaa läsnäolon tunteen, sisältöön sitoutumisen, motivaation ja oppimiskokemuksen. Uuden tekniikan läpimurto tapahtunee ensin pelimaailmassa, mutta heti jälkimainingeissa tulevat markkinoille sosiaalisen elämän ja oppimisen sovellukset. Virtuaalitekniikka on uusi internet.

Tulisikohan tähän jotenkin varautua? Ehkäpä jokaiselle alalle tarvittaisiin oma kansallinen virtuaalivisio. Aloitan omastani – ensimmäinen hahmotelma suomalaisen musiikin virtuaalivisioksi:

Soitonopiskelu siirtyy vääjäämättä enemmän ja enemmän kohti virtuaaliympäristöjen hyväksikäyttöä. Osa opetuksesta säilyy ennallaan, mutta erilaiset virtuaaliset avustajat ja oppituntikokonaisuudet valtaavat alaa. Tähän tulisi valmistautua kehittämällä kansallinen virtuaalinen musiikinopetusalusta, jossa eri soittimille olisi tarjolla opiskelun peruspaketit. Soittoa voisi opiskella verkon yli itsenäisesti tai opettajan johdolla koulussa tai musiikkioppilaitoksessa. Tavoitteena lisätä soittoharrastusta kaikissa ikäluokissa genrestä riippumatta.

Digitaalisten ja virtuaalisten konserttipalveluiden järjestämistä tulisi edistää. Elävän musiikin kuuntelu ei häviä minnekään, mutta rinnalle tulee digitaalisten virtuaalikonserttien palvelukokonaisuus. Tekniikan uskottavuus saadaan niin korkealle tasolle, että kuluttajat maksavat palvelusta. Yhteiskunta voisi tarjota siemenrahaa eri tapahtumatuottajille toiminnan käynnistämiseksi.

Museoiden, kirjastojen ja arkistojen tulisi tarjota uudenlaisia ajasta ja paikasta riippumattomia elämyksiä, jotka syventäisivät ymmärrystämme musiikin historiasta. Miltä tuntuisi kokea ”paikan päällä” Arhippa Perttusen runolaulua rätisevän nuotiotulen lämmössä, Finlandian ensi-esitys jännittyneen konserttiyleisön seassa tai soittaa viulua monisatapäisessä Näppäri-yhtyeessä. Varsinkin museoiden osalta tuleva tekniikka tulee avaamaan aivan uusia ovia.

Alan osaajia tarvitaan varmasti. Pelialan koulutusta Suomessa jo on kiitettävästi, mutta voimavaroja tulisi riittää myös virtuaalitekniikan sovellusten kehittämiseen. Erityisesti tulisi panostaa sisältöosaajien ja tekniikan asiantuntijoiden yhteispeliin. Musiikin opiskelijat tulisi saattaa keskusteluyhteyteen pelisuunnittelijoiden kanssa ja päinvastoin.

Tekniikka etenee huimaa vauhtia. Yhteiskunnalla on täysi työ pysyä perässä. Pienen kielialueen Suomi ei tule määräämään tahtia, mutta oikeanlaisella varustautumisella voimme vaikuttaa kehityksen kulkuun muutenkin kuin vain sen passiivisena kuluttajina.

Yleisradio on jo kerännyt monta sulkaa hattuunsa erinomaisten nettipalveluiden kehittäjänä. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä musiikkialan kenttäväen kanssa voisi Yleisradio näyttää tietä myös musiikin virtuaalivision eteenpäin viemisessä.

Matti Hakamäki / Kansanmusiikki-instituutin johtaja

Julkaistu 27.4.2016 sanomalehti Ilkan kulttuurisivun kolumnina

 

Havaintoja, kannanottoja ja huomioita kansanmusiikin ja kulttuuripolitiikan ajankohtaisista asioista. __________________________ Blogiin on myös koottu Kansanmusiikki-instituutin johtajan Matti Hakamäen Sanomalehti Ilkkaan 2016 – 2017 kirjoittamat kulttuurisivun kolumnit.