Matti Hakamäki ICH NGO Forumin hallitukseen / Matti Hakamäki into ICH NGO Forum executive board

01.12.2022

Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki valittiin ICH NGO Forum -järjestön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2023–2024 järjestön vuosikokouksessa 30.11. Marokon Rabatissa.

ICH NGO Forum on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön komitean akkreditoitujen neuvoa-antavien järjestöjen yhteistyöelin. Akkreditoituja järjestöjä on 217. Kansanmusiikki-instituutti on toiminut ICH NGO Forumissa aktiivisesti lähtien akkreditoinnistaan vuonna 2018 ensimmäisenä suomalaisjärjestönä.

ICH NGO Forumin hallituspaikat on kiintiöity alueittain. Hakamäki edustaa hallituksessa Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.

ICH NGO Forumin vuosittainen kokoustapahtuma järjestetään osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön komitean kokoustapahtumaa. Viikon mittaan ohjelmassa on vuosikokouksen lisäksi seminaareja, esitelmiä, työryhmäkokouksia ja työpajoja.

Finnish Folk Music Institute director Matti Hakamäki was elected into ICH NGO Forum executive board for the period 2023–2024 in Forum’s annual meeting at Rabat, Morocco, 30.11.

ICH NGO Forum is the co-operation organisation for advisory NGO’s accredited to Unesco’s Intangible Cultural Heritage Comittee. The amout of accredited NGO’s is currently 217. Finnish Folk Music Institute has participated actively in Forum’s proceedings ever since being first Finnish NGO to be accredited in 2018.

The Forum board seats are distributed per global region. Mr. Hakamäki holds the seat of Western Europe and North America.

The annual ICH NGO Forum meeting event is organized as a part of Unesco’s ICH Committee meeting event. Besides the annual meeting, the week-long program consists of seminars, lectures, working group meetings and workshops.