Koulutus: Kirjastot ja aineeton kulttuuriperintö

Tervetuloa Kirjastot ja aineeton kulttuuriperintö -verkkokoulutukseen 12. ja 15.10. pohtimaan, miten kirjastot voisivat vaalia elävää perintöä omissa yhteisöissään.

Elävän perinnön eli aineettoman kulttuuriperinnön yhteiskunnallinen merkitys on tunnistettu viime vuosikymmeninä varsinkin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen (2003) myötä, ja aihe on Suomessa vahvasti ajankohtainen mm. Suomen esitettyä ensimmäiset kohteensa Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin (saunaperinne vuonna 2020 ja kaustislainen viulunsoittoperinne vuonna 2021).

Elävää perintöä ovat mm. suullinen perinne, esittävä taide, juhlat ja tavat, käsityötaidot tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevat tiedot ja taidot. Näistä monet ovat kirjastoissa esillä eri tavoin, lainamateriaalin lisäksi lisäksi vaikkapa näyttelyissä, musiikkiesityksissä, lainattavissa välineissä, kirjastoissa järjestettävissä harrastuspiireissä. Kirjastolain mukaan yleiset kirjastot tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Lain lähtökohdat, yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus, ovat myös elävän perinnön keskeisiä piirteitä.

Koulutuksessa johdatetaan aineettoman kulttuuriperinnön käsitteisiin ja ilmiöihin, esitellään elävää perintöä yhteisöllisistä näkökulmista ja pohditaan yhdessä kirjastojen roolia elävän perinnön vaalimisessa ja perinneyhteisöjen tukemisessa. Alustajina äänessä ovat niin asiantuntijat kuin perinteenharjoittajat eri aloilta, ja pienryhmätyöskentelyssä pohdimme myös uusia tapoja ja mahdollisuuksia aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen kirjastoissa.

Seminaarin järjestää Kansanmusiikki-instituutti, joka on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön komitean akkreditoitu asiantuntijajärjestö. Seminaari järjestetään yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Ajankohdat
1. Osa ti 12.10.2021 klo 13-15
2. Osa pe 15.10.2021 klo 13-15

1. Osa ti 12.10. klo 13-15:

13.00 Tervetuloa!

13.10 Aineeton kulttuuriperintö, Unesco-sopimus ja sen toimeenpano Suomessa

Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti
Leena Marsio, Museovirasto

13.40 Perinteenharjoittajan näkökulma

Mauno Järvelä, viulupelimanni ja pedagogi, Kaustinen
Markku Vaaraniemi, perinnekalastaja, Kukkolankoski/Tornionjokilaakso

14.10 Tehtävänanto itsenäiseen työskentelyyn

14.15 Itsenäinen työskentely: oman asiakaskuntani kulttuuriperintö

14.35 Yhteinen tulosten purku ja keskustelu

14.55 Loppukeskustelu

15.00 Koulutuksen 1.osa päättyy

 

2. Osa pe 15.10.2021 klo 13-15:

13.00 Inspiroidu kirjastojen lähialojen hyvistä käytänteistä: museot, arkistot ja kulttuuriperintömatkailu

Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti
Leena Marsio, Museovirasto
Suvi King, Saamelaisarkisto

13.30 Elävä perinne kirjastoissa, esimerkkejä

Lyhyitä esittelypuheenvuoroja mm. Helsingin kaupunginkirjasto (Opi musiikin tuntijaksi, taitajaksi, kokijaksi! -hanke), Kaustisen kirjasto ja Joutsan kirjasto. Kirjastoissa suojellaan elävää perintöä myös muun muassa suullisen perinteen ja käsityötaitojen osalta. Jos haluatte kertoa oman kirjastonne hyvistä käytänteistä, otamme mielellämme etukäteen sovittuja, lyhyitä puheenvuoroja ohjelmaan (yhteydenotot Outi Valo, outi.valo@kaustinen.fi)

14.00 Pienryhmäkeskustelu: miten kirjastot voivat vaalia aineetonta kulttuuriperintöä

14.30 Ryhmäkeskustelu ja yhteinen purku

15.00 Koulutuksen 2.osa päättyy

 

Ilmoittautumiset:

Ilmoittaudu pe 8.10 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Koulutus järjestetään verkossa Zoom-alustalla. Lähetämme osallistumislinkin ja muut ohjeet maanantaina 11.10. koulutukseen ilmoittautuneille.

Lisätiedot:
Outi Valo, Kansanmusiikki-instituutti
Outi.valo@kaustinen.fi