Living the Heritage podcast series brings in fresh perspectives on intangible cultural heritage / Living the Heritage ‑podcastsarja tuo tuoreita näkökulmia aineettomaan kulttuuriperintöön

12.01.2024

The Living the Heritage podcast series invites listeners to explore contemporary issues related to intangible cultural heritage and sustainable development: Why do stories matter?  Can travelling be intangible heritage? How can cultural diversity be preserved and protected for generations to come? What is the meaning of intangible cultural heritage in promoting peace and social justice?

The series consist of six episodes and it is edited by journalist and folk musician Amanda Kauranne, visits Latvia, Estonia, Finland and Sweden, where representatives of elements on UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List as well as other heritage bearers talk about the joys and challenges of practising heritage. Among the speakers are Aivar Ruukel, an Estonian boat-builder and tourist guide, Vilma Timonen, a Finnish researcher and folk musician, Suiti singing speacialist Ilga Leimane from Latvia, Swedish storyteller Per Gustavsson, Columbian dancer and anthropologist Diana Gutiérrez and a young fiddler from Kaustinen, Erkki Virkkala. Interviews with tradition bearers and experts are complemented by soundscapes, storytelling and folk music.

 The series is produced by Finnish Folk Music Institute as a part of the Livind project, coordinated by Finnish Heritage Agency, and the Sheritage project funded by European Union’s Erasmus+ programme, with Suiti Cultural Foundation from Latvia and Storytelling Network of Kronoberg as other project partners. The series can be found at https://kansanmusiikki-instituutti.fi/en/living-the-heritage/


Photo: Suiti heritage representatives Māra Rozentāle and Juris Lipsnis interviewed. Photo Amanda Kauranne.

***

Living the Heritage -podcast kutsuu kuulijat mukaan tutustumaan aineettoman kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen ajankohtaisiin teemoihin: Miksi tarinat ovat tärkeitä? Voiko matkustaminen olla aineetonta kulttuuriperintöä? Miten kulttuurista monimuotoisuutta voi ylläpitää ja suojella sukupolvelta toiselle? Mikä merkitys aineettomalla kulttuuriperinnöllä on rauhantyössä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä?

Toimittaja ja kansanmuusikko Amanda Kauranteen toimittaman kuusiosaisen sarjan jaksoissa vieraillaan Latviassa, Virossa, Suomessa ja Ruotsissa, missä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa olevien kohteiden edustajat ja muut perinteenkantajat kertovat perinteenharjoittamisen iloista ja haasteista. Aiheesta puhuvat muun muassa virolaisen haapioveneen rakennusperinteen taitaja ja luonto-opas Aivar Ruukel, suomalainen tutkija ja kansanmuusikko Vilma Timonen, latvialainen Suitien lauluperinteen asiantuntija Ilga Leimane, ruotsalainen tarinankertoja Per Gustavsson, kolumbialainen tanssija ja antropologi Diana Gutiérrez ja nuori kaustislainen viulisti Erkki Virkkala. Haastatteluja perinteenkantajien ja asiantuntijoiden kanssa täydentävät äänimaisemat, tarinankerronta ja kansanmusiikin sävelet.

Sarjan on toteuttanut Kansanmusiikki-instituutti osana Museoviraston koordinoimaa Livind-hanketta sekä Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama Sheritage-hanke, jonka muut partnerit ovat Suiti Cultural Foundation Latviasta sekä Sagobygden Network of Kronoberg. Sarjan jaksot löytyvät osoitteesta https://kansanmusiikki-instituutti.fi/living-the-heritage/