Työharjoittelupaikka informaatiotutkimuksen, etnomusikologian tai musiikkitieteen opiskelijalle

28.03.2011

Kansanmusiikki-instituutin arkistossa on avoimena työharjoittelupaikka informaatioalan, etnomusikologian tai musiikkitieteen opiskelijalle kesäksi 2011. Työ sisältää arkiston aineiston luettelointia, digitointia ja järjestämistä. Kaustinen Folk Music Festival -tapahtuman aikana työhön kuuluu myös arkistoaineiston (mm. valokuvien sekä video- ja äänitallenteiden) kartuttamista. Harjoittelijalta edellytetään hyviä atk-valmiuksia. Eduksi luetaan musiikkiteknologian hallinta (työhön kuuluu digitaalista äänenkäsittelyä).

Työ sijoittuu kesäajalle, kesäkuusta heinäkuun loppuun. Työantaja vastaa harjoittelijan palkkakustannuksista osittain. Harjoittelijalla tulee olla käytössään yliopiston harjoittelutuki. Työpaikka maksaa toisen kuun palkan.

Yhteydenotot:

Kansanmusiikki-instituutin arkistotyöntekijä Outi Puustinen
p. 040 159 4415
e-mail outi.puustinen@kaustinen.fi