Vasemmalta Elias Kentala (viulu) , Aarne Järvelä (soittaa puusta veistettyä pientä viulua), Johannes Järvelä (viulu) ja Veikko Sylvester Järvelä (harmonikka).

Tutkimus

Kansanmusiikki-instituutti tuottaa tutkimustietoa, joka käsittelee niin historiallista kansanmusiikkia kuin nykyhetken ilmiöitä. Tavoitteena on lisätä yleistä tietoutta suomalaisesta kansanmusiikista ja antaa virikkeitä harrastus- ja koulutustoimintaan. Tutkimustuloksia on julkaistu tutkielmina, äänitteinä ja lehtiartikkeleina ja esimerkiksi näyttelyjen yhteydessä.

Tutkimuskohteita ovat olleet mm. kansanmusiikin tyylit, kanteleensukuiset soittimet, kansanlaulu ja amerikansuomalainen musiikki. Mestaripelimannien esityskäytäntöihin liittyvä tutkimus-, tallennus-, julkaisu- ja organisointityö on instituutin tyylintutkimuksen keskeisiä osa-alueita. Keskeisellä sijalla nykyisessä tutkimustyössä ovat kulttuuriperintöpolitiikka sekä aineeton kulttuuriperintö.

Lisäksi avustamme tutkijoita tiedonhankinnassa ja opinnäytetöiden ohjauksessa, teemme julkaisu- tai asiantuntijayhteistyötä muissa kansanmusiikkiin liittyvissä tutkimushankkeissa, otamme osaa alan tieteelliseen keskusteluun ja huomioimme toiminnassamme alan tutkimuksen yleisen kehityksen. Järjestämme myös seminaareja ja tutkijatapaamisia.