Kansanmusiikki-instituutin Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain hankkeen työpaja Kaustisen keskuskoululla 22.2.2019. Vetäjinä Vuokko Korva ja Tuija Hanhikoski.

Hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita:

 

Amplifying Heritage

Through Finnish-Nepali-Mauritius partnership, the project contributes to local and global understandings of traditional music practices, their contemporary artistic possibilities, and their contribution to non-formal and formal music education practices locally and globally from the perspective of cultural and social sustainability.

ICH North – passing on our musical traditions (2022–2024)

Seitsemän pohjoismaisen organisaation hanke vahvistaa musiikillisen aineettoman kulttuuriperinnön roolia pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kattavalla Interreg Aurora ‑alueella. Hankkeen osakokonaisuuksissa kehitetään yhteisölähtöisesti alueen musiikillisen kulttuuriperinnön verkkokarttasovellusta, paneudutaan alueen musiikkiarkistojen hyödyntämiseen, tuotetaan opetus- ja koulutusmateriaaleja, kehitetään kulttuuriperintöyrittäjyyttä sekä rakennetaan MOOCina (Massive Open Online Course) tunnettua avointa verkko-opetusta musiikillisesta kulttuuriperinnöstä. Hankkeen suomalainen pääpartneri on Centria-ammattikorkeakoulu. Rahoitus: EU / Interreg Aurora, Suomen kansallinen vastinrahoitus Lapin Liitto. Hankkeen verkkosivulle.

 

Aineettoman kulttuuriperinnön tutkimusohjelma (2022–2024)

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kaustislaisen viulunsoiton Unesco-luetteloinnin ja siitä syntyneiden eri verkostojen mahdollistamia uusia toimintamuotoja ja -malleja. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahteen toisiaan tukevaan työpakettiin: elävän perinnön maakunta sekä tutkimusverkoston kehittäminen. Rahoitus: Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto.

 

Sheritage – Sharing intangible cultural heritage knowledge in Nordic and Baltic Region (2023)

Kolmen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen akkreditoidun asiantuntijajärjestön hanke koostuu asiantuntijavaihdoista sekä aineettoman kulttuuriperinnön teemoja käsittelevien podcastien tuotannosta. Kansanmusiikki-instituutti on hankkeen pääpartneri, muut partnerit ovat Suiti Cultural Heritage Foundation Latviasta sekä Storytelling Network of Kronoberg Ruotsista. Rahoitus: EU / Erasmus+.

 

Nordic-Baltic ICH Network/research (2023)

Hankkeessa kehitetään pohjoismais-baltialaisen aineettoman kulttuuriperinnön verkoston tutkimusyhteistyötä työpajoin, webinaarein ja tutkijavaihdoin. Rahoitus: Pohjoismainen kulttuuripiste.

 

Aineettoman kulttuuriperinnön osaamisen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla (2023)

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämiseen liittyvää osaamista, menetelmiä ja koulutuksellisia ja konsultoivaa osaamista palvelevia työkaluja. Rahoitus: EU / Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) / Keski-Pohjanmaan liitto.

 

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jalkauttaminen järjestökentällä ja kansainvälinen toiminta (2023)

Hankkeessa kehitetään kotimaista elävän perinnön yhteisöverkostoa ja kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön verkostotyötä sekä selvitetään aineettoman kulttuuriperinnön Unesco-toimijoiden kansallista järjestäytymistä. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Elävän perinnön Pelimannitalo (2022–2023)

Hanke koostuu kaustislaisen pelimannikulttuurin keskeisen rakennuksen toiminnan yhteisöllisestä kehittämisestä ja elävöittämisestä sekä korjaussuunnitelman laatimisesta. Rahoitus: EU / Pirityiset Leader.

 

Näppäritoiminnan kehittämishanke (2020–2023)

Hankkeessa käynnistetään taiteen perusopetusta järjestävän Näppärikoulun toiminta Perhonjokilaakson alueella, laajennetaan näppärikurssitoiminnan kotimaista ja kansainvälistä saatavuutta sekä kehitetään näppärikurssimateriaalia ja soittimiston huoltoa. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto. Näppärikoulun verkkosivulle.

 

Lykkyä tykö / Lastenkulttuurikeskus Lykky (2019–2023)

Hankkeen aikana on luotu ja vakiinnutettu Keski-Pohjanmaalle maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto. Verkoston erityisenä painopistealueena on aineeton kulttuuriperintö. Verkosto on nimetty Lastenkulttuurikeskus Lykyksi. Lykyn perustoiminta siirtyi vuoden 2023 alusta Kaustisen kunnan hallinnoitavaksi. Lykkyä tykö -hanke päättyy marraskuussa valtakunnallisen Lastenkulttuurifoorumin 2023 järjestämiseen. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, EU / Pirityiset Leader. Lastenkulttuurikeskus Lykyn kotisivulle.

Ajankohtaista

Konsta Jylhä -kilpailun semifinalistit valittu

Konsta Jylhä -kilpailun semifinalistit valittu

Perinteinen Konsta Jylhä -kilpailu järjestetään vuosittain osana Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ohjelmaa. Nyt jo 13. kerran järjestettävä kilpailu on tänä vuonna tarkoitettu soolosoittajille....