Kansanmusiikki-instituutin Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain hankkeen työpaja Kaustisen keskuskoululla 22.2.2019. Vetäjinä Vuokko Korva ja Tuija Hanhikoski.

Hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita:

ICH North – passing on our musical traditions (2021–2022)

Kansanmusiikki-instituutti osallistuu Centria-ammattikorkeakoulun vetämään pohjoismaiseen hankkeeseen, jossa kehitetään musiikin alan aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä turvaavaa yhteistyötä yhteisöjen ja koulutusorganisaatioiden kesken. Rahoitus: Interreg Pohjoinen, Suomen kansallinen vastinrahoitus Lapin Liitto.

Näppäritoiminnan kehittämishanke (2020–2022)

Hankkeessa käynnistetään taiteen perusopetusta järjestävän Näppärikoulun toiminta Perhonjokilaakson alueella, laajennetaan näppärikurssitoiminnan kotimaista ja kansainvälistä saatavuutta sekä kehitetään näppärikurssimateriaalia ja soittimiston huoltoa. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Toimintamallien kehittäminen ja kansainvälinen verkostoituminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen akkreditoituneena järjestönä (2020–2021)

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Unesco-akkreditoitumisen mahdollistamia uusia toimintamuotoja ja -malleja. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaustislainen viulunsoitto – aineettoman kulttuuriperinnön ohjelmakokonaisuus (2019–2020)

Hankkeessa toteutetaan kaustislaisen viulunsoiton elinvoimaa kehittävä ja perinteen siirtymistä turvaava toimenpidekokonaisuus osana kaustislaisen viulunsoiton hakeutumista Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Keski-Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto / Lastenkulttuurikeskus Lykky (2019–2020)

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa Keski-Pohjanmaalle maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto. Verkoston erityisenä painopistealueena on aineeton kulttuuriperintö. Verkosto on nimetty Lastenkulttuurikeskus Lykyksi. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Pirityiset Leader. Lastenkulttuurikeskus Lykyn kotisivulle.

Ajankohtaista

Koulutus: kirjastot ja aineeton kulttuuriperintö

Koulutus: kirjastot ja aineeton kulttuuriperintö

Tiistaina 12. ja perjantaina 15. lokakuuta Kansanmusiikki-instituutti järjestää yhteistyössä Museoviraston kanssa verkkokoulutuksen, joka on suunnattu kirjastoille. Koulutuksessa johdatetaan...