Vasemmalta Elias Kentala (viulu) , Aarne Järvelä (soittaa puusta veistettyä pientä viulua), Johannes Järvelä (viulu) ja Veikko Sylvester Järvelä (harmonikka).

Julkaisut

Kansanmusiikki-instituutti on Suomen suurin kansanmusiikkiaiheisten kirjojen ja levyjen julkaisija. Olemme julkaisseet lähes 150 äänitettä ja yli 100 kirja- ja nuottijulkaisua. Lisäksi toimitamme yhteistyössä Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kansanmusiikki-lehteä.

Julkaisujemme joukossa on mm. kansanmusiikkisoittimien soitto-oppaita, Mestaripelimannien ja muiden tunnettujen kansansoittajien nuottikirjoja, Näppärinuotteja sekä kansanmusiikkia käsitteleviä tutkimuksia. Äänitteillä soivat harvinaisemmat kansansoittimet, kuten munniharppu ja jouhikko, mestaripelimannien upeat soolot, historialliset amerikansuomalaiset tallenteet ja uudemman kansanmusiikin mielikuvitukselliset tuotokset.

Julkaisuja voi ostaa Kansantaiteenkeskuksen myymälästä tai verkkokaupastamme. Voit tiedustella myös Kansanmusiikki-instituutin julkaisemien lehtien vanhoja vuosikertoja tai yksittäisiä numeroita.

Yhteisölähtöisyys on keskeistä myös julkaisutoiminnassamme. Ota yhteyttä, jos suunnittelet suomalaiseen kansanmusiikkiin tai kansantanssiin liittyvää julkaisua, katsotaan, sopiiko projektisi ohjelmaamme!

Kansanmusiikki-instituutin julkaisujen vertaisarviointikäytäntö

Kansanmusiikki-instituutin julkaisuissa julkaistavista vertaisarvioitavista artikkeleista pyydetään lausunto vähintään kahdelta julkaisun toimituksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Arviointi toteutetaan anonyymisti. Kopiot asiantuntijalausunnoista toimitetaan anonymisoituina kirjoittajille. Arviointiprosessi dokumentoidaan ja tallennetaan. Dokumentoitavia ja tallennettavia asioita ovat käsikirjoituksen vastaanottopäivämäärä ja sitä koskevan päätöksen lähetyspäivämäärä, tekijöiden julkaisuehdotus, tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko, arvioijien nimet ja lausunnot sekä toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia. Suostuessaan arvioimaan artikkelin tai kirjan arvioijan katsotaan hyväksyvän edellä esitetyn vertaisarviointikäytännön ja vertaisarvioinnin dokumentoinnin.

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja olemme sitoutuneet noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja.

Kansanmusiikki-instituutin julkaisujen vertaisarvioinnin tietosuojaseloste