Kansanmusiikki-instituutin Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain hankkeen työpaja Kaustisen keskuskoululla 22.2.2019. Vetäjinä Vuokko Korva ja Tuija Hanhikoski.

Hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita:

ICH North – passing on our musical traditions (2021–2022)

Kansanmusiikki-instituutti osallistuu Centria-ammattikorkeakoulun vetämään pohjoismaiseen hankkeeseen, jossa kehitetään musiikin alan aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä turvaavaa yhteistyötä yhteisöjen ja koulutusorganisaatioiden kesken. Rahoitus: Interreg Nord.

Näppäritoiminnan kehittämishanke (2020–2022)

Hankkeessa käynnistetään taiteen perusopetusta järjestävän Näppärikoulun toiminta Perhonjokilaakson alueella, laajennetaan näppärikurssitoiminnan kotimaista ja kansainvälistä saatavuutta sekä kehitetään näppärikurssimateriaalia ja soittimiston huoltoa. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Toimintamallien kehittäminen ja kansainvälinen verkostoituminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen akkreditoituneena järjestönä (2020–2021)

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Unesco-akkreditoitumisen mahdollistamia uusia toimintamuotoja ja -malleja. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaustislainen viulunsoitto – aineettoman kulttuuriperinnön ohjelmakokonaisuus (2019–2020)

Hankkeessa toteutetaan kaustislaisen viulunsoiton elinvoimaa kehittävä ja perinteen siirtymistä turvaava toimenpidekokonaisuus osana kaustislaisen viulunsoiton hakeutumista Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Keski-Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto / Lastenkulttuurikeskus Lykky (2019–2020)

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa Keski-Pohjanmaalle maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto. Verkoston erityisenä painopistealueena on aineeton kulttuuriperintö. Verkosto on nimetty Lastenkulttuurikeskus Lykyksi. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Pirityiset Leader. Lastenkulttuurikeskus Lykyn kotisivulle.

Ajankohtaista