Kansanmusiikki-instituutin Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain hankkeen työpaja Kaustisen keskuskoululla 22.2.2019. Vetäjinä Vuokko Korva ja Tuija Hanhikoski.

Hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita:

Kansanmusiikki-instituutin aineistokokoelmien säilymisen turvaaminen ja saavutettavuuden parantaminen (2022)

Hankkeessa turvataan Kansanmusiikki-instituutin arkiston aineistokokoelmien säilymistä ja parannetaan niiden saavutettavuutta saattamalla materiaalia digitoitavaan kuntoon, digitoimalla ja luetteloimalla tähän asti yleisön saavuttamatonta aineistoa ja toteuttamalla tietokannan konversio Finna-yhteensopivaan muotoon. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö. 

ICH North – passing on our musical traditions (2021–31.8.2022)

Kansanmusiikki-instituutti osallistuu Centria-ammattikorkeakoulun vetämään pohjoismaiseen hankkeeseen, jossa kehitetään musiikin alan aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä turvaavaa yhteistyötä yhteisöjen ja koulutusorganisaatioiden kesken. Rahoitus: Interreg Pohjoinen, Suomen kansallinen vastinrahoitus Lapin Liitto.

Näppäritoiminnan kehittämishanke (2020–2022)

Hankkeessa käynnistetään taiteen perusopetusta järjestävän Näppärikoulun toiminta Perhonjokilaakson alueella, laajennetaan näppärikurssitoiminnan kotimaista ja kansainvälistä saatavuutta sekä kehitetään näppärikurssimateriaalia ja soittimiston huoltoa. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Toimintamallien kehittäminen ja kansainvälinen verkostoituminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen akkreditoituneena järjestönä (2020–28.2.2022)

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Unesco-akkreditoitumisen mahdollistamia uusia toimintamuotoja ja -malleja. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaustislainen viulunsoitto – aineettoman kulttuuriperinnön ohjelmakokonaisuus (2019–2021)

Hankkeessa toteutetaan kaustislaisen viulunsoiton elinvoimaa kehittävä ja perinteen siirtymistä turvaava toimenpidekokonaisuus osana kaustislaisen viulunsoiton hakeutumista Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto.

Keski-Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto / Lastenkulttuurikeskus Lykky (2019–2022)

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa Keski-Pohjanmaalle maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto. Verkoston erityisenä painopistealueena on aineeton kulttuuriperintö. Verkosto on nimetty Lastenkulttuurikeskus Lykyksi. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Pirityiset Leader. Lastenkulttuurikeskus Lykyn kotisivulle.

Ajankohtaista

Kolmivuotinen ICH North ‑hanke käyntiin

Kolmivuotinen ICH North ‑hanke käyntiin

Kansanmusiikki-instituutin ja seitsemän muun partnerin hanke ICH North – Passing on our musical heritage hyväksyttiin ensimmäisten joukossa EU:n uuteen Interreg Aurora ‑ohjelmaan. Pohjoisen Suomen,...

12. Konsta Jylhä -kilpailun ilmoittautuminen avattu

12. Konsta Jylhä -kilpailun ilmoittautuminen avattu

Konsta Jylhä -kilpailu 2023 pienyhtyeille (2–4 jäsentä) järjestetään 10.–11.7.2023 Pelimannitalossa Kaustisella. Kilpailun esikarsintaan osallistutaan tallenteella 30.4. mennessä. Palkintoina...