Näppäreille tavaramerkkisuoja

06.10.2015

Kaustisen Näppärit ry. on rekisteröinyt ”Näppäri”-nimityksen tavaramerkikseen 30.6.2015 alkaen. Tavaramerkkisuoja kattaa lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen toimialan.

Rekisteröinnin taustalla on näppäriopetuksen sukupolvenvaihdos, suosion kasvu ja varautuminen kansainvälistymiseen. Rekisteröinnillä ei ole välittömiä taloudellisia tavoitteita eikä se aiheuta muutoksia vakiintuneeseen toimintaan. Näppäripedagogiikan luoja Mauno Järvelä puolsi hakemusta.

”Näihin asti näppäriopetus yhdistynyt kiinteästi Mauno Järvelään. Nyt Mauno on vähitellen vetäytymässä takariviin ja siirtämässä vastuun kasvattamalleen opettajapolvelle. Kun toiminnalle tulee yksien sijaan monet kasvot eikä ole olemassa Näppäri-opettajan tutkintoa, ei ole enää automaattisesti tiedossa, kenellä on riittävä osaaminen ja kokemus tehtävään. Haluamme pystyä kontrolloimaan, että tulevaisuudessakin jokaisella Näppäri-nimellä toteutetulla kurssilla ja esiintymisellä on näppäripedagogiikan mukainen sisältö ja riittävästi riittävän kokeneita vetäjiä”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Oino.

Näppäripedagogiikka on kaustislaisen viulupedagogi Mauno Järvelän luoma kansanmusiikkipohjainen soitonopetusmenetelmä. Vuosittain niin kotimaassa kuin muuallakin järjestetään kymmeniä viikon tai viikonlopun mittaisia kursseja, minkä lisäksi Näppäreillä on säännöllisesti laajoja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ympärivuotisia Näppäri-ryhmiä toimii Kaustisella ja Helsingissä. Vuonna 1987 perustettu Kaustisen Näppärit ry. toimii Kaustisen näppäriryhmän tukiyhdistyksenä sekä näppärihankkeiden toteuttajana ja koordinoijana. Lyhytkurssitoimintaa koordinoi Kansanmusiikki-instituutti.

Kuvassa Näppärit vuoden 2014 Kansanmusiikkijuhlien Mukulamatinea-konsertissa. Kuva: Ulla Nikula.