Kulttuuriperintöpolitiikka murroksessa -seminaari 13.7. Kaustisella

28.06.2018

Perjantaina 13.7. klo 15.00 – 17.00 järjestetään Kansantaiteenkeskuksen museosalissa seminaari ”Kulttuuriperintöpolitiika murroksessa”. Seminaari on maksuton, mutta paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset: anne.virkkala-harju@kaustinen.fi / 040 168 7445

Suomalainen kulttuuriperintöpolitiikka elää vahvaa murroskautta! Kuluva vuosikymmen tullaan muistamaan aineettoman kulttuuriperinnön käsitteistön, toimintatapojen ja ajattelutavan vähitellen voimistuneena virtauksena, jossa kansanmusiikki-ilmiöt ovat alusta saakka olleet vahvasti mukana.

Kuinka kansanmusiikin ja kansantanssin ala voivat parhaiten valmistautua uuteen kulttuuriperintöajatteluun? Mitä koulut, museot ja muut yhteiskunnan instituutiot voisivat oppia alan ruohonjuuritason toimijoilta? Mitä on kulttuurinen kestävä kehitys? Miten saunominen ja kaustislainen viulunsoitto tulevat pärjäämään maailmalla?

Seminaarin puhujina alan asiantuntijoita yhteiskunta- ja kulttuuriperintöpolitiikan näkökulmasta.

15.00 tervetuloa

15.05 Elävä aineeton kulttuuriperintö ja Unescon yleissopimus
erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirasto
johtaja, Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti

Kommenttipuheenvuorot:
vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola, Suomen Saunaseura ry
hallituksen puheenjohtaja, Samuli Valo, Kansanmusiikki-instituutti ry

15.30 Kulttuuriperintöpolitiikan yhteiskunnalliset ulottuvuudet
kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala

15.50 Kultturiperintökohteet Raumalla – miten ala voisi hyötyä Unescon perinneajattelusta?
Rauman kulttuuripäällikkö ja Suomen kansanmusiikkiliiton hallituksen pj Risto Kupari

16.10 Kokemuksia kulttuuriperintökasvatuksesta kouluissa
toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperinnekasvatuksen seura

16.30 Keskustelu

Seminaarin juontaa erityisasiantuntija Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus

Seminaarin järjestävät: Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, Museovirasto ja Kansanmusiikki-instituutti ry