Kolmivuotinen ICH North ‑hanke käyntiin

02.03.2023

Kansanmusiikki-instituutin ja seitsemän muun partnerin hanke ICH North – Passing on our musical heritage hyväksyttiin ensimmäisten joukossa EU:n uuteen Interreg Aurora ‑ohjelmaan.

Pohjoisen Suomen, Norjan, Ruotsin ja Saamenmaan kattava hanke vahvistaa musiikillisen aineettoman kulttuuriperinnön roolia alueella. Tavoitteina on lisätä musiikkiperinnön näkyvyyttä sekä edistää musiikilliseen kulttuuriperintöön liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä ja vahvistaa musiikkiyhteisöjen roolia alueella rakentamalla siltoja instituutioiden, oppilaitosten ja kulttuuriperintöyhteisöjen sekä muusikoiden välille. Hankkeessa sovelletaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa keskiössä ovat kulttuuriperintöyhteisöt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen hengen mukaisesti. Yhteistyötahoiksi houkutellaankin mahdollisimman laajasti alueen musiikilliseen kulttuuriperintöön liittyviä yhteisöjä ja toimijoita.

”Hanke tulee varmasti lisäämään merkittävästi kansanmusiikin tunnettuutta sekä aineettoman kulttuuriperinnön suojelutyön ymmärrystä eri yhteiskunnan sektoreilla, paikallisista perinneyhteisöistä julkishallintoon, oppilaitoksiin ja matkailualan toimijoihin saakka”, iloitsee Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki.

Hanke koostuu monesta osakokonaisuudesta, joiden yhteisinä nimittäjinä ovat musiikillisen kulttuuriperinnön näkyvyyden ja ylisukupolvisen siirtymisen vahvistaminen sekä toimenpiteiden yhteisölähtöisyys. Osakokonaisuuksissa kehitetään jo samannimisessä pilottihankkeessa luotua alueen musiikillisen kulttuuriperinnön verkkokarttasovellusta, paneudutaan alueen musiikkiarkistojen hyödyntämiseen, kehitetään kulttuuriperintöyrittäjyyttä sekä rakennetaan MOOCina (Massive Open Online Course) tunnettua avointa verkko-opetusta musiikillisesta kulttuuriperinnöstä.

Hankkeen vetäjänä toimii Suomessa Centria-ammattikorkeakoulu. Muita suomalaispartnereita ovat Novia-ammattikorkeakoulu sekä KulturÖsterbotten, Ruotsista mukana ovat Kulturens bildningsverksamhet sekä Västernorrland Museum ja Norjasta Arctic University of Norway. Kolmivuotisen hankkeen koko budjetti on lähes 1,2 miljoonaa euroa, josta Kansanmusiikki-instituutin osuus on reilut 176 000 €. Hankkeen päärahoittajana on Interreg Aurora ‑ohjelma ja muina rahoittajina Lapin liitto, Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk kulturfond sekä hankkeen partnerit.

ICH North -hankkeen verkkosivulle