Kansanmusiikki-instituutti ehdolla Unescon arviointiryhmään / Folk Music Institute candidating for Unesco Evaluation Body

21.11.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää Kansanmusiikki-instituutti ry:tä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen arviointiryhmään seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Arviointiryhmän päätehtävänä on arvioida esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin ja antaa niistä lausunnot aineettoman kulttuuriperinnön komitealle. Vuosittain otetaan käsittelyyn noin 50 esitystä. Lisäksi arviointiryhmä antaa komitealle lausuntoja muista sopimukseen liittyvistä asioista.

Arviointiryhmä koostuu maailman eri alueita edustavista kuudesta asiantuntijasta ja kuudesta akkreditoidusta kansalaisjärjestöstä. Kansanmusiikki-instituutti kisaa Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan järjestöpaikasta kahden muun ehdokkaan kanssa. Valinnat tehdään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön komitean kokouksessa Kolumbian Bogotassa joulukuun puolivälissä.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Sopimuksessa on mukana 178 valtiota. Sen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen sekä lisätä tietoisuutta aineettomaan kulttuuriperinnön merkityksestä. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2013.

Sopimukseen liittyvät Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot, joissa on tällä hetkellä yhteensä 508 kohdetta 122 maasta. Suomen ensimmäinen, saunomiskulttuuria koskeva esitys on parhaillaan käsittelyssä, ja seuraava, kaustislaisen viulunsoiton esitys jätetään keväällä 2020.

Vuonna 1974 perustetun Kansanmusiikki-instituutti ry:n toimintayksikköjä ovat Kansanmusiikki-instituutti ja kansanmusiikkiyhtye Tallari. Kansanmusiikki-instituutin tehtävänä on edistää kansanmusiikkia ja tanssia ja niiden harrastamista mm. arkisto-, julkaisu-, koulutus-, museo-, palvelu-, tiedotus- ja tutkimustoiminnalla. Kansanmusiikki-instituutti ry. akkreditoitiin Unesco-sopimuksen asiantuntijajärjestöksi ensimmäisenä suomalaisena järjestönä vuonna 2018. Akkreditoituja järjestöjä on kaikkiaan 176.

***

Finnish Folk Music Institute is proposed by the Finnish Ministry of Education and Culture to the Evaluation Body of the Unesco intangible cultural heritage committee for the period 2020-2024.

The main task of the Evaluation Body is to evaluate the inscriptions to Unesco ICH lists and give its evaluation reports to the committee. Yearly about 50 inscriptions are processed. Additionally the Evaluation Body gives the committee statements on other subjects related to the Convention. Evaluation Body elections will be made in December 2019 committee meeting in Bogota, Columbia.

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was adopted in the General Conference of UNESCO in 2003. The aim of the Convention is to promote the safeguarding of intangible cultural heritage, ensure respect for the intangible cultural heritage of communities, groups, and individuals and raise awareness of the importance of intangible cultural heritage. So far 178 states have ratified the Convention, Finland in 2013.

The Unesco lists of intangible cultural heritage include 508 entries from 122 countries so far. The first Finnish nomination, sauna culture, is currently on the process, and the next, Kaustinen fiddle playing, will be submitted spring 2020.

See Finnish Folk Music Institute presentation on ICH NGO Forum page.

Lisätiedot/Contact:
Matti Hakamäki
johtaja/director
Kansanmusiikki-instituutti/Finnish Folk Music Institute
+358-40-3588 921
matti.hakamaki@kaustinen.fi