Kansanmusiikki-instituutti ry nimetty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijajärjestöksi

06.06.2018

Unescon päämajassa Pariisissa on tällä viikolla pidetty aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokous. Koolla on yli 500 henkeä 120 eri maasta sekä 60 alan järjestöä. Kokouksen aiheina olivat mm. sopimuksen arviointimallin ja raportoinnin kehittäminen, joiden avulla tavoitellaan sopimukselle yhä vahvempaa vaikuttavuutta. Kokouksessa Kansanmusiikki-instituutti ry nimettiin Suomen ensimmäiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijajärjestöksi.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tuli voimaan 2003. Se on saavuttanut lyhyessä ajassa vahvan jalansijan, ja mukana on jo 177 maata. Sopimuksen näkyvin osa ovat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot.

Joka toinen vuosi kokoontuva yleiskokous päättää muun muassa budjetista sekä aineettoman kulttuuriperinnön komitean kokoonpanosta. Samoin vahvistettiin hallitustenvälisen komitean uusi kokoonpano. Tällä kertaa erityistä huomiota saa sopimuksen arviointimalli. Mallin avulla on tarkoitus kehittää sopimuksen toteuttamista eri osa-alueilla, kuten elävän perinnön siirtämisessä, alan koulutuksessa ja vähemmistöjen osallistumisessa. Suomi on ollut mukana kehittämässä arviointimallia.

Sopimuksen toimeenpanon tukena toimii yli 160 aineettoman kulttuuriperinnön alalla toimivaa järjestöä eri puolilta maailmaa. Kokouksessa Kansanmusiikki-instituutti ry nimettiin Suomen ensimmäiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijajärjestöksi. ”Kansanmusiikki-instituutissa on tehty töitä suomalaisen kansanmusiikin hyväksi jo yli neljäkymmentä vuotta. Unescon suojelusopimuksen piiriin liittyminen tuo tälle työlle nyt uuden kansainvälisen viitekehyksen, uusia näkökulmia ja toisaalta yhteistyön mahdollisuuksia.” kommentoi instituutin johtaja Matti Hakamäki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut saunomisen sekä kaustislaisen viulunsoiton valmisteltavaksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Valmistelusta vastaa Museovirasto yhteistyössä kohteiden taustatahojen kanssa. Kansanmusiikki-instituutti ry on yksi taustatahoista Kaustisella. Tavoitteena on, että Suomen ensimmäinen esitys toimitetaan Unescolle keväällä 2019.

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017
kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila@minedu.fi, puh. 0295 33 0269
johtaja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti, matti.hakamaki@kaustinen.fi, puh. 040 3588 921