Kansanmusiikki-instituutille 100 000 € Suomen Kulttuurirahastolta kaustislaisen viulunsoiton ohjelmakonaisuuden toteuttamiseen

14.02.2019

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Kansanmusiikki-instituutille 100 000 € kaustislaisen viulunsoiton aineettoman kulttuuriperinnön ohjelmakokonaisuuden toteuttamiseen vuosina 2019–2020. Laaja-alaisen kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on rakentaa kaustislaisesta viulunsoitosta vaikutuksiltaan laaja-alainen suomalainen aineettoman kulttuuriperinnön kohde sekä siihen liittyvä kansalaisjärjestölähtöinen aineettoman kulttuuriperinnön osaamisen ja asiantuntemuksen keskittymä.

Hankkeen taustalla on paitsi kaustislaisen viulunsoiton ehdokkuus Unescon maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, myös niin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen kuin Euroopan Neuvoston Faron sopimuksen tuomat uudet näkökulmat kulttuuriperintöön ja sen merkitykseen sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen keskeisenä tekijänä.

Moduulirakenteisen hankkeen osina ovat kaustislaisen viulunsoiton Unesco-hakemuksen osallistavan valmisteluprosessin lisäksi kansainvälisten verkostojen sekä korkeakouluihin suuntautuvan tutkimusyhteistyön kehittäminen, elävän perinnön konserttikonseptien rakentaminen Tallari-yhtyeen toimesta, aineettoman kulttuuriperinnön ohjelma‑ ja seminaarikokonaisuuksien tuottaminen Kaustisen kansanmusiikkijuhlille sekä kaustislaisen perinteen suojeluohjelman laatiminen ja toimenpiteiden pilotoiminen yhdessä kaustislaisten perinneyhteisöjen kanssa.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii professori Heikki Laitinen.

Lisätiedot:

Matti Hakamäki
johtaja
Kansanmusiikki-instituutti
040-358 9921
matti.hakamaki@kaustinen.fi

 

Kuva: Peltoniemen pelimannit Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 2018. Lauri Oino/Kansanmusiikki-instituutin arkisto