Kansanmusiikki-instituutin kolmivuotiselle näppärihankkeelle Kulttuurirahaston avustus

14.02.2020

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Kansanmusiikki-instituutille 215 000 euron apurahan vuodet 2020–2022 kattavaan näppäritoiminnan kehittämishankkeeseen.

Hankkeessa on kolme osiota. Laajin osio on jo pitkään suunnitellun Näppäriopiston käynnistäminen. Toimenpiteellä pyritään lisäämään näppäriopetusresursseja Kaustisen alueella, mikä myös osaltaan turvaa kaustislaisen viulunsoiton perinteen jatkuvuutta. Rahoitus mahdollistaa yhden päätoimisen ja yhden sivutoimisen soitonopettajan sekä osa-aikaisen suunnittelijan palkkaamisen. Näiden turvin pystytään huolehtimaan halukkaiden pääsemisestä mukaan kysynnän lisäännyttyä sekä lisäämään yksilöopetuksen määrää. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen niin, että taiteen perusopetuksen rahoituksen ehdot täyttyvät tulevaisuudessa, mutta myös muita rahoitus- ja organisointimahdollisuuksia kartoitetaan.

Hankkeen toisena osiona on näppäripedagogiikan tarjonnan lisääminen kotimaassa ja kansainvälisesti tukemalla ja tehostamalla lyhytkurssitoimintaa sekä järjestämällä Folkskandia-tapahtuma Kaustisella 2021 siihen liittyvine opettajavierailuineen osallistujamaissa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa vuosittaisten lyhytkurssille osallistuvien määrä 4000–5000 lapseen ja nuoreen vuosittain.

Hankkeen kolmannessa osiossa kartutetaan Näppäreiden tarvitsemaa kappale- ja sovitusmateriaalia sekä sen jakelua verkossa tulevia vuosia varten sekä turvataan Näppärimusiikissa keskeisten harmonien käytettävyys pilottiprojektina järjestettävällä soittimen huolto- ja kunnossapitokoulutuksella.

Näppäripedagogiikan luoja Mauno Järvelä on ollut mukana valmistelemassa hakemusta ja iloitsee päätöksestä. ”Näen avustuksen tunnustuksena ja tukena yhteisölliselle ja aktiiviselle musiikkisuhteelle ja paikallisperinteiden nostamiselle kunniaan. Niitä olemme vieneet Näppäreissä pitkäjänteisesti eteenpäin. Avustus mahdollistaa näppäripedagogiikan vaikuttavuuden nostamisen uudelle tasolle. Entistä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan yhteisölliseen näppärimusisointiin, ja myös entistä useampi soitonopettaja ja musiikkipedagogi pääsee tutustumaan näppäritouhuun ja toivottavasti vähintään poimimaan siitä virikkeitä päivittäiseen työhönsä.”

Kuva: Krista Järvelä.

Suomen kulttuurirahaston tiedote