Paikannu pohjoisen musiikkiperinnön virtuaalikartalle!

15.09.2021

ICH North -hankkeessa kehitetään uusia keinoja ja koulutusta musiikin kulttuuriperinnön turvaamiseen Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä luodaan vuorovaikutteinen virtuaalinen kartta alueen musiikkiperinteistä ja niitä harjoittavista yhteisöistä. Kartoitamme nyt hankealueen musiikkiperinnettä ylläpitäviä yhteisöjä ja toivomme osallistumista karttahankkeeseen.

Kuka voi osallistua?

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen hengessä hankkeeseen voi osallistua mikä vain ryhmä tai yhteisö, joka harjoittaa musisointia ja katsoo toimintansa eläväksi perinnöksi, jonka jatkuvuus tulevaisuudessa halutaan turvata. Osallistuja voi olla esimerkiksi yhdistys tai yhtye, mutta sen ei tarvitse olla, vaan se voi olla myös muodollisesti järjestäytymätön perinnettä harjoittava yhteisö.

Osallistuvan yhteisön tulee pääosin sijaita tai toimia Interreg Pohjoinen ‑hankealueella, johon Suomesta kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Miten osallistutaan?

Toimita meille seuraavat materiaalit:

  • muutaman lauseen (enintään 500 merkin) mittainen kuvaus perinteestänne: Mikä, miten, ketkä, missä, mahdollisesti linkki omille verkkosivuille tms. verkkolähteeseen
  • enintään kahden minuutin mittainen video, jossa kerrotaan tai kuvataan, miten perinteenne siirtyy eteenpäin uusille sukupolville. (Voitte tulkita itse, mitä uusi sukupolvi kohdallanne tarkoittaa.)
  • noin 30 sekunnin mittainen äänitallenne musiikkiperinnettänne, ääntä käytetään karttaohjelmassa kunkin karttapisteen ”tunnussävelenä”. Mielellään trad-musiikkia.
  • yksi valokuva käytännön tilanteesta, jossa perinnettänne harjoitetaan tai siirretään.

Kysy materiaalien käyttöön lupa niissä esiintyviltä henkilöiltä ja mahdollisten tekijänoikeuksien omistajilta. Toimita materiaalit 31.10. mennessä osoitteeseen lauri.oino@kaustinen.fi käyttäen esim. wetransfer- tai filemail- tiedostonsiirtopalvelua.

Teknisiä vinkkejä: Videon kuvaamiseen riittää esim. matkapuhelin. Jos mahdollista, sijoita puhelin tai kamera jalustalle tai tue muuten vakaaksi. Kiinnitä huomiota erityisesti äänen laatuun: käytä erillistä mikrofonia, jos mahdollista, ja tarkista, ettei tuulen humina tai muu taustamelu kuulu liiaksi. Jos videolla esiintyy henkilö puhumassa, pyri sijoittamaan hänet taustaa ja ympäristöä kirkkaampaan valoon. Sinun ei tarvitse huolehtia videon tekstittämisestä. Esimerkkiä voi katsoa jo valmiista kaustislaisen ja saamelaisen perinteen videoista: https://youtu.be/D843ZvKg2hA, https://youtu.be/C-Dyf3dvt10

ICH North -hankkeen Suomen-osuuden toteuttaa Centria Ammattikorkeakoulu, ja partnerina on Kansanmusiikki-instituutti. Hanke kestää 31.8.2022 asti. Hankkeen rahoittaa EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelma. Hankkeen nimi tulee sanoista intangible cultural heritage, aineeton kulttuuriperintö, sekä pohjoisesta hankealueesta.

Lisätietoja antaa tuottaja Lauri Oino, lauri.oino@kaustinen.fi, 050-350 4600.