Outi Valon tohtorinväitös 11.3. / Outi Valo’s doctoral dissertation 11.3.

10.03.2022

Kansanmusiikki-instituutin vastaava arkistonhoitaja Outi Valo puolustaa tohtorinväitöskirjaansa Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941-1974 perjantaina 11.3. klo 12 Tampereen yliopistossa. Väitöskirja tarkastelee kansanmusiikin tallentamiseen ja keräämiseen liittyviä ideologioita ja arvovalintoja 1900-luvun alusta 1970-luvulle saakka. Tutkimuksen kohteena on alan sotienjälkeisen auktoriteetin, tutkija ja tallentaja Erkki Ala-Könnin (1911–1996) toiminta. Tilaisuus on seurattavissa myös suoratoistona.

Linkki väitöstilaisuuden suoratoistoon.
Väitöskirja pdf-muodossa.
Tampereen yliopiston väitöstiedote

Finnish Folk Music Institute executive archive administrator Outi Valo defends her doctoral dissertation friday 11.3. at 12.00 Finnish time. Her dissertation explores the ideologies and guiding principles for the collection of traditional folk music in Finland from the beginning of the twentieth century until the 1970s, focusing on the work of folk music scholar and collector Erkki Ala-Könni (1911-96), who was a leading authority of Finnish folk music research. More information and link to the dissertation stream on Tampere University’s media page (in Finnish only).