Vaihto-ohjelmassa jaettiin aineettoman kulttuuriperinnön osaamista / ICH capacities were shared in an exchange program

06.09.2022

Heinäkuun lopussa päättynyt Pohjoismais-baltialaisen aineettoman kulttuuriperinnön verkoston vaihto-ohjelma vei verkoston jäseniä vierailuille alueen organisaatioihin ja yhteisöihin. Ohjelman tavoitteena oli jakaa hyviä käytänteitä yhteisöjen osallistamisesta aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun. Vierailijoita ja kohteita oli viidestä maassa niin käsityön, musiikin, kalastuksen kuin monelta muultakin elävän perinnön alueelta. Vaihtokokemukset on koottu tiiviiksi raporteiksi ja videoiksi Safeguardingpractices-sivustolle: https://safeguardingpractices.com/good-practice/exchange-programme-for-sharing-nordic-baltic-experiences/.

Ohjelma toteutettiin 1.1.2021–30.7.2022 Kansanmusiikki-instituutti hallinnoimana ja Pohjoismaisen Kulttuuripisteen rahoituksella.

Kuva: Riikka Walta vieraili tutustumassa Viron Kihnun saaren käsityöperinteeseen huhtikuussa 2022.

The exchange program for the Nordic and Baltic Network on Intangible Cultural heritage, terminated in July, took members of the network to visits to ICH organisations and communities of the region. The main objective of the programme was to share good practices on community involvement in safeguarding ICH.  Visitors and hosts from five countries included craft, music, fishing and many other domains of living traditions. The reports with videos on the exhange visits can be found in Safeguarding Practices webpage:
https://safeguardingpractices.com/good-practice/exchange-programme-for-sharing-nordic-baltic-experiences/

The exchange program was executed 1.1.2021–30.7.2022 with Finnish Folk Music Institute as the administrator and with funding from Nordic Culture Point.

Photo: Riikka Walta visited Kihnu Knitting festival in April 2022.