Kestävän kehityksen kulttuuritavoite Kaustisen aineettoman kulttuuriperinnön seminaarin teemana

28.06.2024

Neljännen kansainvälisen Kaustisen aineettoman kulttuuriperinnön seminaarin Culture 2030 Campaign – global impact through community actions keskiössä 13.7. on kulttuurin nostaminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Seminaari on osa festivaalin uutta, koko viikon mittaista Kaustinen ICH Academy -ohjelmaa.

YK:n nykyisestä Agenda 2030 -toimintaohjelmasta puuttuu kulttuuritavoite, mikä on laajasti koettu merkittäväksi puutteeksi. Kulttuurin merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on tunnistettu YK:n yleiskokouksen julistuksessa, mutta kun “oma laatikko” on puuttunut, kulttuurin mahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. Asian korjaamiseksi tulevassa toimintaohjelmassa on jo vuosia ollut käynnissä maailmanlaajuinen Culture Goal 2030 -kampanja, ja tänä vuonna on käynnistynyt myös Suomen kansallinen kampanja.

Seminaarissa kuullaan näkemyksiä kulttuuritavoitteen merkityksestä kestävään kehityksen pyrkimisessä sekä käytännön esimerkkejä elävän perinnön ja musiikkiperinteiden roolista kulttuuritavoitteen jalkauttamisessa yhteisöjen tasolle. Ruotsin aineettoman kulttuuriperinnön Unesco-sopimuksen toimeenpanosta vastaavan ISOF:n johtaja Martin Sundin esittelee ruotsalaisia kokemuksia aineettoman kulttuuriperinnön mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistäjänä. John Crowley, kulttuuritavoitekampanjan keskeinen taustahahmo aiemmin Unescon palveluksessa ja nykyisin kestävän kehityksen konsulttina, taustoittaa kampanjan päämääriä. Kulta ry:n yhteiskuntasuhdevastaava Annika Lyytikäinen esittelee Suomen kansallista kampanjaa, professori Markku Wilenius kertoo kestävyysajattelun tulevaisuuskuvista ja Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio esittelee kansainvälisen Livind-hankkeessa toteutettuja käytännön pilottiprojekteja, joissa aineettoman kulttuuriperinnön turvaamistoimet tukevat myös kestävää kehitystä. Päivän anti vedetään yhteen paneelikeskustelussa.

Seminaari järjestetään Kaustisen kansanmusiikkijuhlien yhteydessä lauantaina 13.7. klo 11.00–13.30 Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa. Seminaariin on vapaa pääsy. Seminaari lähetetään myös suoratoistona Kansanmusiikki-instituutin Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/@kansanmusiikki-instituutti898/streams. Seminaarin kieli on englanti. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutti, Kulta ry ja Kaustinen Folk Music Festival.

Kaustinen ICH Seminar 2024: Culture 2030 Campaign – global impact through community actions

Ohjelma:

11.00 Musiikkia, Antti Paalanen ystävineen

11.10 Matti Hakamäki: Tervetulosanat

11.15 Martin Sundin: UNESCO 2003 Convention and sustainable development

11.30 John Crowley: Why we need a culture as a standalone SDG?

12.00 Musiikkia, Kaustisen Näppärit

12.10 Markku Wilenius: The Role of Culture in the Future of Sustainability

12.20 Annika Lyytikäinen: Culture Goal 2030 Campaign Finland

12.30 Leena Marsio: Livind project – Practical experiences from the field of ICH and sustainability

12.45 Paneelikeskustelu

13.30 Loppusanat

Puhujat:

John Crowley, chairman & CEO, PHGD Group

Matti Hakamäki, johtaja, Kansanmusiikki-instituutti

Annika Lyytikäinen, yhteiskuntasuhdevastaava, Kulta ry

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto

Martin Sundin, generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

Markku Wilenius, professori, Turun Yliopisto