Kansanmusiikki-instituutin strategia 2022–2025

Kansanmusiikki-instituutti edistää ja tekee tunnetuksi suomalaista kansanmusiikkia ja -tanssia ja niiden harrastamista sekä palvelee alaa mm. tutkimus-, tallennus-, arkistointi-, tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoiminnalla. Kansanmusiikki-instituutti mahdollistaa kansanmusiikin ja kansantanssin kohteiden suojelutyön sekä edistää aineettoman kulttuuriperinnön turvaamista.

  • Digitalisaatio etenee ja koskettaa kaikkia toimintasektoreitamme.
  • Käsitys kulttuuriperinnöstä muuttuu nykyhetkeä ja yhteisölähtöisyyttä painottavaksi ja sitoutuu systeemisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.
  • Kansainvälisten verkostojen merkitys korostuu mm. kommunikaatiovälineiden kehittyessä.
  • Toiminnan vakiintuneisiin rahoituslähteisiin kohdistuu epävarmuutta.

Arvot

Oppiva

Kehitämme osaamistamme ja rakennamme osaajaverkostoja täydentämään omaa osaamistamme.

Yhteisöllinen

Uskomme yhteisölähtöisyyteen kulttuuriperinnön vaalimisen ja kehitystyön perustana.

Ajassa elävä

Seuraamme kehitystä ja muutumme joustavasti tinkimättä perustehtävämme hoidosta.

Kärkihankkeet:

  • Valtakunnallisen vaikuttavuuden ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen
  • Toiminnan kehittäminen toiminta-alueittain uuden kulttuuriperintökäsityksen pohjalta
  • Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaohjelman vakiinnuttaminen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Alaan liittyvän tutkimuksen edistäminen ja tutkimuskumppanuuksien luominen

Kehityskohteemme:

  • Kestävä rahoitus
  • Strategisen osaamisen kehittäminen

Ajankohtaista

Kolmivuotinen ICH North ‑hanke käyntiin

Kolmivuotinen ICH North ‑hanke käyntiin

Kansanmusiikki-instituutin ja seitsemän muun partnerin hanke ICH North – Passing on our musical heritage hyväksyttiin ensimmäisten joukossa EU:n uuteen Interreg Aurora ‑ohjelmaan. Pohjoisen Suomen,...

12. Konsta Jylhä -kilpailun ilmoittautuminen avattu

12. Konsta Jylhä -kilpailun ilmoittautuminen avattu

Konsta Jylhä -kilpailu 2023 pienyhtyeille (2–4 jäsentä) järjestetään 10.–11.7.2023 Pelimannitalossa Kaustisella. Kilpailun esikarsintaan osallistutaan tallenteella 30.4. mennessä. Palkintoina...